PCI Express 1X

Cổng PCI Express 1X là cổng ngắn nhất trong các cổng PCI. Hiện tại các mainboard sau này đều có cổng PCI Express 1X

Hiển thị một kết quả duy nhất