Bộ chuyển đổi & Bộ chia

BỘ CHUYỂN ĐỔI

Bộ chuyển đổi converter: dùng để chuyển đổi cổng kết nối tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh từ một dạng này sang một hoặc nhiều dạng khác.

Trên thị trường hiện tại có các loại converter chuyển cổng kết nối như:

– Dạng chuyển từ HDMI sang Composite, AV, BNC, S-Video ngược lại.
Dạng ngày thường gọi là dạng chuyển đổi giữa 2 loại tín hiệu Analog và Digital (kỹ thuật số).

– Dạng chuyển như: từ HDMI sang VGA hoặc DVI hoặc USBngược lại
là dạng thuần chuyển đổi cổng mà không chuyển đổi loại tín hiệu (vẫn giữ nguyên loại tín hiệu Digital)

– Một dạng nữa là chuyển từ HDMI sang HDMI mini hoặc USB type A sang USB type B/C: là dạng chuyển đổi của 1 loại cổng từ kích thước ngày sang kích thước khác (nhỏ hoặc lớn hơn).

BỘ CHIA TÍN HIỆU

Chia cổng tín hiệu từ 1 thành 2, 3, 4,…

Hiển thị một kết quả duy nhất