S-Video

S-Video viết tắt tiếng Anh của Separate-Video (thường được hiểu là một dạng thuần video và Y/C):

Là chuẩn truyền tín hiệu video tiêu chuẩn, thường là 480i hoặc 576i.

Bằng cách tách biệt các tín hiệu màu đen và trắng, nó đạt được chất lượng hình ảnh tốt hơn so với video tổng hợp (dạng video nén/ghép tín hiệu AV), nhưng có độ phân giải màu thấp hơn so với video thành phần (chuẩn YPbPr).

Xem thêm về ngõ S-Video tại đây

Hiển thị một kết quả duy nhất